Quảng cáo Google Adwords

Bảng giá Google Adwords

 BÁO GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE TRỌN GÓI THEO THÁNG

 

 Quảng cáo hiển thị tại Top 10 - 24/7

Gói dịch vụ

Gói 1

Gói 2

Gói 3

Gói 4

Gói 5

Số từ khóa

1 đến 3

4 đến 6

7 đến 9

10 đến 14

15 đến 20

Số lượng click

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Phí/tháng

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

 

Quảng cáo hiển thị tại Top 3 - 24/7

Gói dịch vụ

Gói 1

Gói 2

Gói 3

Gói 4

Gói 5

Số từ khóa

1 đến 3

4 đến 6

7 đến 9

10 đến 14

15 đến 20

Số lượng click

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Phí/tháng

2.500.000

3.900.000

4.900.000

5.900.000

6.900.000

 

BÁO GIÁ THEO CLICK 

Gói dịch vụ

Gói 1

Gói 2

Gói 3

Gói 4

Gói 5

Ngân sách quảng cáo/ngày (NS)

NS < 100.000

100.000 ≤ NS
< 300.000

300.000 ≤ NS
< 500.000

500.000 ≤ NS
< 1.000.000

NS ≥ 1.000.000

Số từ khóa

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Phí dịch vụ

20%

15%

10%

7%

5%

 

Nhiều hơn 20 từ khóa + độ khó từ khóa  = thỏa thuận để có giá ưu đãi.

Những từ khóa khó, cạnh tranh cao thỏa thuận để có giá ưu đãi.

 

Ưu đãi  khi quảng cáo google adwords của chúng tôi

4 Không:

- Không tự thực hiện khi khách yêu cầu quảng cáo ở  vị trí 1- 3 hoặc 1-2 ở bên phải.

- Không giới hạn mẫu quảng cáo.

- Không thời gian chờ duyệt quảng cáo.

- Không hạn chế hiển thị.

10 Miễn phí:

- Miễn phí khởi tạo dịch vụ

- Miễn phí quản lý

- Miễn phí thay đổi nội dung quảng cáo và thay đổi từ khóa

- Miễn phí báo cáo theo yêu cầu

- Miễn phí cài đặt Google alynatic

- Miễn phí tư vấn chọn từ khóa và viết bài PR cho dịch vụ, sản phẩm.

- Miễn phí text link trên  www. bk.com.vn

- Đối với web của khách hàng đã có lâu, miễn phí tư vấn tạo quảng cáo adsend để kiềm tiền từ google.

 

 

Số lượt đọc: 1707 -