Giải pháp nhận dạng chữ viết tay BK.AI

Giải pháp nhận dạng chữ viết tay BK.AI

 Phần mềm nhận dạng chữ viết tay Cung cấp giải pháp trích xuất trường thông tin cần lấy từ văn bản hành chính như tờ trình, công văn, quyết định… như: cơ quan ban hành, trích yếu nội dung, ngày tháng, số ký hiệu, nơi nhận, người ký… để đưa vào phần mềm quản lý văn bản hoặc phiếu trình. BK.AI cung cấp giải pháp nhận dạng toàn văn (fulltext) để trích xuất nội dung ứng dụng lập chỉ mục hoặc ứng dụng cho các nghiệp vụ; tạo file pdfsearchable để giúp người dùng tìm kiếm nội dung trực tiếp ngay trên file PDF.

Số lượt đọc: 3128 -