Tuyển dụng

Ngày đăng tin: 22/01/2016 - Ngày hết hạn: 29/02/2016
 
Ngày đăng tin: 15/01/2016 - Ngày hết hạn: 31/01/2016
Xây dựng các ứng dụng/công cụ trên nền tảng .NET, phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến nâng cấp sản phẩm có sẵn.