của chúng tôi
Lập trình phần mềm theo yêu cầu

Các giải pháp công nghệ, lẽ dĩ nhiên, thường mang tính phổ dụng, đáp ứng nhu cầu theo số đông. Các hãng công nghệ lớn liêntục giới thiệu các nền tảng mạnh mẽ, các giải pháp công nghệ vượt trội, như IBM WebSphere,  MS Sharepoint.. rồi phải được tùy biến để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hang.  Các nhà cung cấp phần mềm độc lập thì luôn đưa ra các ứng dụng trọn gói với quá thừa thãi các tính năng mà đôi khi, chúng gây ra sự khó hiểu, nhầm lẫn, và làm ngân sách đầu tư cho ICT vượt giới hạn.

Bk.com.vn đem tới khả năng tiếp cận công nghệ một cách thấu đáo.Chúng tôi thiết kế và tùy biến các nền tảng công nghệ, cũng như xây dựng nên các phần mềm chuyên dụng, các hệ thống nhúng phù hợp với từng đặc trưng cụ thể, từng nghiệp vụ của khách hàng.Bằng cách đó, không những giúp khách hàng tiếp cận công nghệ, mà chúng tôicòn giúp khách hàng tiếp cận công nghệ một cách hiệu quả và tối ưu.

Cổng thông tin điện tử

Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin giúp cán bộ, chuyên viên trong cơ quan có thể trao đổi thông tin trực tiếp với nhau qua hội thoại bằng âm thanh, hình ảnh, text, gửi tài liệu, báo cáo công việc, gửi tin nhắn di động.

Thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, mang đến cho người sử dụng hầu hết các tiện ích của mạng máy tính, của Internet nhưng với cách tiếp cận tự nhiên nhất giúp giải quyết công việc tại cơ quan, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác điều hành của lãnh đạo cơ quan, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ và chuyên viên trong cơ quan.

Smart office

Smart Office là một hệ thống phần mềm thiết kế theo yêu cầu phù hợp với từng mô hình của quý khách hàng, quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu và điều hành quản trị công việc toàn diện và chuyên nghiệp, phần mềm được thiết kế một cách khoa học với đầy đủ chức năng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản, điều hành công việc trực tuyến trên mạng máy tính, thiết bị di động. Có khả năng theo dõi xử lý văn bản và điều hành công việc từ xa thông qua Internet.