Hỏi đáp về Hosting

Dịch vụ Hosting của Bách Khoa là gì? Dịch vụ Hosting là nơi lưu trữ tất cả các nội dung trang Web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh,...

Bảng giá Hosting Chất lượng cao (STORE HOSTING)

STORE-HOSTING cung cấp lượng lưu trữ lớn, băng thông lưu chuyển dữ liệu hàng tháng vừa phải nhằm đáp ứng nhu cầu các khách hàng có lượng lưu trữ lớn trên Webhosting nhưng ít giao dịch trên Website ho...

Bảng giá Hosting Chất lượng cao ( GIGA HOSTING)

GIGA-HOSTING cung cấp lượng lưu trữ vừa phải, băng thông lưu chuyển dữ liệu hàng tháng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu các khách hàng có lượng lớn giao dịch trên Website hoặc Mail...

Tìm hiểu về Hosting lưu trữ Website

Web Hosting là nơi lưu trữ website để người dùng cuối cùng có thể truy cập và xem thông tin trên website các bạn có thể hiểu một cách nôm na đăng ký tên miền là địa chỉ số nhà, lưu trữ web ( hosting ...