Phần mềm quản lý đo kiểm KCS sản xuất Cáp quang

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các công ty trong lĩnh vực sản xuất Cáp quang sử dụng các thiết bị đo kiểm cáp quang như AQ 7275, AQ 7280, MTS 6000, MTS 8000 cần một phần mềm để quản lý các phiếu đo...

Phần mềm quản lý chứng chỉ hành nghề - Phần mềm quản lý chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Phần mềm ra đời nhằm giải quyết một số bất cập trong việc quản lý chứng chỉ hành nghề hiện hành như: - Khó tìm kiếm và tra cứu thông tin, thông tin bị phân tán theo đơn vị quản lý, cấp quản lý...